Phê duyệt danh mục SGK lớp 1,2,6 sử dụng trong tỉnh Sóc Trăng