SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Thanh NhàngTổ trưởng 
2Trần Đắc Hào KiệtTổ phó 
3Bùi Văn Tâm  
4Trần Quốc Tuấn  
5Trịnh Thị Nghệ  
6Nguyễn Tấn Tài  
7Kiều Văn Hưởng  
8Lê Văn Nhạn  
9Phạm Văn Nghiệp