SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Thanh NhàngTổ trưởng 
2Trần Đắc Hào Kiệt  
3Bùi Văn Tâm  
4Trần Quốc Tuấn  
5Trịnh Thị Nghệ  
6Kiều Văn Hưởng  
7Lê Văn Nhạn  
8Phạm Văn NghiệpTổ phó