SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Thị Rừng  
2Nguyễn Thị Song Lanh  
3Nguyễn Văn Chim  
4Nguyễn Ngọc Dung  
5Nguyễn Ngọc ĐầmTổ Phó 
6Nguyễn Quốc Thống  
7Nguyễn Hùng VânTổ trưởng 
8Phạm Song Toàn  
9Văn Thanh Dũng  
10Nguyễn Thị Thùy Trang