SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Thị RừngTổ trưởng 
2Nguyễn Thị Song LanhTổ phó 
3Nguyễn Văn Chim  
4Nguyễn Ngọc Dung  
5Nguyễn Ngọc Đầm  
6Nguyễn Quốc Thống  
7Nguyễn Hùng Vân  
8Phạm Song Toàn  
9Văn Thanh Dũng  
10Nguyễn Thị Thùy Trang