SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Văn ChínhTổ trưởng
2Phạm Thanh TiếnP. Tổ trưởng
3Dương Hoàng TứP. Tổ trưởng
4Nguyễn Thị Út 
5Trần Ngọc Nương 
6Nguyễn Chí Hân 
7Nguyễn Minh Quân 
8Giang Văn Ngoan 
9Võ Thị Mỹ Liên 
10Đặng Quốc Trọng 
11Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
12Võ Thành Lộc