SttHọ và tênChức vụ 
1Phạm Ngọc Thái  
2Nguyễn Phan Hoài DungTổ trưởng 
3Nguyễn An GinlTổ phó 
4Nguyễn Thị Niên Hoa  
5Ngô Thị Mỹ Châu  
6Nguyễn Bích Thư  
7Trà Thị Hồng Gấm