SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Phan Hoài DungTổ trưởng 
2Nguyễn An GinlTổ phó 
3Nguyễn Thị Niên Hoa  
4Ngô Thị Mỹ Châu  
5Nguyễn Bích Thư  
6Trà Thị Hồng Gấm