SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Phan Hoài DungTổ trưởng 
2Nguyễn An GinlTổ phó 
3Huỳnh Lê Cẩm Tú  
4Nguyễn Thị Niên Hoa  
5Ngô Thị Mỹ Châu  
6Phạm Văn Út  
7Nguyễn Bích Thư  
8Trà Thị Hồng Gấm