SttHọ và tênChức vụ 
1Nguyễn Văn HiềnTổ trưởng 
2Hà Hoàng My  
3Nguyễn Hoàng Phúc  
4Danh Thu  
5Võ Văn Búa  
6Nguyễn Văn Lam