SttHọ và tênChức vụ 
1Trần Ngọc MinhTổ trưởng 
2Lê Thanh ToànTổ phó 
3Mai Công Tài  
4Nguyễn Thị Cừu Hè  
5Phạm Hồng Sáng  
6Trà Minh Khải  
7Quách Thanh Tùng  
8Trần Thị Mai Khanh  
9Tô Tuấn Đạt