SttHọ và tênChức vụ 
1Trần Ngọc MinhTổ trưởng 
2Lê Thanh ToànTổ phó 
3Mai Công Tài  
4Phạm Hồng Sáng  
5Trà Minh Khải  
6Quách Thanh Tùng  
7Trần Thị Mai Khanh