SttHọ và tênChức vụ 
1Tô Mỹ DungTổ trưởng 
2Hồ Ngọc TrinhTổ phó 
3Đoàn Nguyệt Hằng  
4Lê Thị Ngọc Thy  
5Trần Thanh Tùng  
6Phạm Văn Hưng  
7Nguyễn Trung Kiên  
8Lâm Phol