SttHọ và tênChức vụ 
1Thái Văn ĐilTổ trưởng 
2Võ Văn Công  
3Trần Hoàng Minh  
4Trần Văn Khôn  
5Trương Kim Loan  
6Cái Hữu ĐạtTổ phó 
7Nguyễn Thanh Quỳnh