STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

 

1

Kiều Văn Hưởng

Bí thư

2

Nguyễn Chí Hân

PBT

3

Phạm Minh Tuệ

PBT

 

4

Trần Văn Tự

UV.BTV

 

5Nguyễn Minh QuânUV.BTV

6

Cái Hữu Đạt

UV.BCH

7

Nguyễn Hoàng Phúc

UV.BCH

8

Nguyễn Thanh Quỳnh

UV.BCH

9

Dương Hoàng Tứ

UV.BCH

10

Lê Thị Thúy An

UV.BCH

 

11

Phạm Thị Huỳnh

UV.BCH

 

12

Trà Ngọc Mơ

UV.BCH

 

13Đặng Thanh NghiệmUV.BCH 
14Lê Huỳnh TrânUV.BCH 
15Nguyễn Thị Như ÝUV.BCH