STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

 

1

Nguyễn Tấn Tài

Bí thư

2

Kiều Văn Hưởng

PBT

3

Nguyễn Chí Hân

PBT

4

Trần Văn Tự

UV.BTV

5

Phạm Minh Tuệ

UV.BTV

6

Cái Hữu Đạt

UV.BCH

7

Danh Thu

UV.BCH

8

Nguyễn Hoàng Phúc

UV.BCH

9

Nguyễn Thanh Quỳnh

UV.BCH

10

Nguyễn Minh Quân

UV.BCH

11

Dương Hoàng Tứ

UV.BCH

12

Huỳnh Hiếu Hạnh

UV.BCH

13

Nguyễn Kiều Tiên

UV.BCH

 

14

Trà Ngọc Mơ

UV.BCH

 

15

Lê Huỳnh Trân

UV.BCH