STT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Trần Ngô Quyền

Bí thư Đảng ủy

2

Tiền Thanh Điền

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đỗ Huy Sơn

Đảng ủy viên

4

Trần Đắc Hào Kiệt

Đảng ủy viên        

5

Nguyễn Văn Chính

Đảng ủy viên

6

Nguyễn Văn Dũng

Đảng ủy viên

7

Trần Ngọc Minh

Đảng ủy viên

8

Nguyễn Thanh Nhàng

Đảng ủy viên

9

Nguyễn Thị Rừng

Đảng ủy viên

10

Nguyễn Tấn Tài

Đảng ủy viên

11

Trần Thanh Tùng

Đảng ủy viên