STT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Phạm Ngọc Thái

Bí thư Đảng ủy  

 

2

Đỗ Huy Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Trần Đắc Hào Kiệt

UV. BTV

4

Nguyễn Văn Chính

Đảng ủy viên

5

Nguyễn Văn Dũng

Đảng ủy viên

6

Trần Ngọc Minh

Đảng ủy viên

7

Nguyễn Thanh Nhàng

Đảng ủy viên

8

Nguyễn Thị Rừng

Đảng ủy viên

9

Nguyễn Tấn Tài

Đảng ủy viên

10

Trần Thanh Tùng

Đảng ủy viên

11Kiều Văn HưởngĐảng ủy viên