STT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Tiền Thanh Điền

Phó Bí thư Đảng ủy

2

Đỗ Huy Sơn

UV.BTV Đảng ủy

3

Trần Đắc Hào Kiệt

Đảng ủy viên        

4

Nguyễn Văn Chính

Đảng ủy viên

5

Nguyễn Văn Dũng

Đảng ủy viên

6

Trần Ngọc Minh

Đảng ủy viên

7

Nguyễn Thanh Nhàng

Đảng ủy viên

8

Nguyễn Thị Rừng

Đảng ủy viên

9

Nguyễn Tấn Tài

Đảng ủy viên

10

Trần Thanh Tùng

Đảng ủy viên