STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thanh Nhàng

Bí thư chi bộ

 

2

Trần Đắc Hào Kiệt

 

 

3

Trần Quốc Tuấn

 

 

4

Bùi Văn Tâm

 

 

5

Lê Văn Nhạn

 

 

6

Phạm Văn Nghiệp