STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Kiều Văn Hưởng

Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Chí Hân

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Tấn Tài

 

 

4

Tô Tuấn Đạt

 

 

5

Tạ Thị Nhẫn

 

 

6

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

 

 

7

Quách Thị Đẹp