STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Rừng

Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Ngọc Đầm

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Văn Thanh Dũng

 

 

4

Nguyễn Thị Song Lanh

 

 

5

Nguyễn Quốc Thống

 

 

6

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

7

Phạm Song Toàn

 

 

8

Nguyễn Hùng Vân

 

 

9

Đỗ Huy Sơn

 

 

10

Nguyễn Ngọc Dung