STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Chính

Bí thư chi bộ

 

2

Võ Thị Mỹ Liên

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Võ Thành Lộc

 

 

4

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

 

5

Đăng Quốc Trọng

 

 

6

Trần Ngọc Nương

 

 

7

Nguyễn Minh Quân

 

 

8

Dương Hoàng Tứ