STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ GHI CHÚ
1Nguyễn Văn DũngBí thư chi bộ 
2Nguyễn Văn HiềnP. Bí thư chi bộ 
3Nguyễn Thị Phương ThúyỦy viên 
4Trần Tú  
5Trần Văn Tự  
6Phạm Minh Tuệ  
7Huỳnh Hiếu Hạnh  
8Đặng Thị Thảo  
9Danh Thu  
10Nguyễn Hoàng Phúc  
11Hà Hoàng My