STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Dũng

Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Văn Hiền

P. Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Thị Phương Thúy

Ủy viên

 

4

Trần Tú

 

 

5

Trần Văn Tự

 

 

6

Phạm Minh Tuệ

 

 

7

Huỳnh Hiếu Hạnh

 

 

8

Đặng Thị Thảo

 

 

9

Danh Thu

 

 

10

Nguyễn Hoàng Phúc

 

 

11

Hà Hoàng My