STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Phan Hoài Dung

Bí thư chi bộ

 

2

Huỳnh Lê Cẩm Tú

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Phạm Văn Út

 

 

4

Trà Hồng Gấm

 

 

5

Ngô Thị Mỹ Châu

 

 

6

Nguyễn An Ginl

 

 

7

Nguyễn Thị Niên Hoa

 

 

8

Nguyễn Bích Thư