STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Minh

Bí thư chi bộ

 

2

Thái Văn Đil

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Lê Thanh Toàn

Ủy viên

 

4

Trần Ngô Quyền

 

 

5

Trà Minh Khải

 

 

6

Trần Hoàng Minh

 

 

7

Võ Văn Công

 

 

8

Trần Thị Mai Khanh

 

 

9

Nguyễn Thị Cừu Hè

 

 

10

Trần Văn Khôn

 

 

11

Quách Thanh Tùng

 

 

12

Cái Hữu Đạt

 

 

13

Nguyễn Thanh Quỳnh