STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Minh

Bí thư chi bộ

 

2

Thái Văn Đil

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Lê Thanh Toàn

Ủy viên

 

4

Trà Minh Khải

 

 

5

Trần Hoàng Minh

 

 

6

Võ Văn Công

 

 

7

Trần Thị Mai Khanh

 

 

8

Trần Văn Khôn

 

 

9

Quách Thanh Tùng

 

 

10

Cái Hữu Đạt

 

 

11

Nguyễn Thanh Quỳnh