STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Tô Mỹ Dung

Bí thư chi bộ

 

2

Hồ Ngọc Trinh

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Tiền Thanh Điền

 

 

4

Trần Thanh Tùng

 

 

5

Đoàn Nguyệt Hằng

 

 

6

Lâm Phol