TT

HỌ TÊN PHỤ HUYNH

CHỨC VỤ

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

SĐT

GHI CHÚ

1

Hà Tấn Kiên

Trưởng Ban đại diện

Hà Thiên Nhẫn

12C2

01634654252

 

2

Phạm Đạt Em

Phó trưởng Ban đại diện

Phạm Ngọc Huyền

12A1

0949808404

 

3

Phạm Thanh Hiển

Phó trưởng Ban đại diện

Phạm Thị Ngọc Hân

10C4

0949030915

 

4

Bùi Ngọc Hưởng

Thư ký

Nguyễn Tuyết Nhi

8A1

 

 

5

Huỳnh Thị Mỹ Anh

Thủ quỹ

Huỳnh Tấn Lộc

6A1

 

 

6

Lê Thị Kim Nhẫn

Thành viên Ban đại diện

Nguyễn Chí Nhã

9A2

 

 

7

Bùi Văn Chinh

Thành viên Ban đại diện

Bùi Dương Hồng Hân

8A2

0916909818

 

8

Huỳnh Thanh Minh

Thành viên Ban đại diện

Huỳnh Thị Như Ngọc

11A

01266932737

 

9

Quách Thị Sợi

Thành viên Ban đại diện

Trà Ngọc Mơ

10A

 

 

10

Lê Phong Đảnh

Thành viên Ban đại diện

Lê Đăng Khôi

8A3

0918777218

 

11

Nguyễn Hoàng Nam

Thành viên Ban đại diện

Nguyễn Hoàng Khang

7A4

0919220132