Thông báo về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại trường THPT Lê Văn Tám

SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN TÁM

 
 
 

Số: 123 /TB-THPTLVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Mỹ Quới, ngày 22 tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

tại trường THPT Lê Văn Tám

 
 

 

Thực hiện  Kế hoạch số 105/ KH-SGDĐT, ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở GDĐT về cải cách thủ tục hành chính năm 2019;

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong chỉ đạo thủ tục hành chính năm 2019, nhằm tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh, học sinh và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại trường THPT Lê Văn Tám. Nay Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Tám thông báo về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục tại nhà trường như sau:

STT

Tên thủ tục

 hành chính

Thời gian giải quyết trước đây

Thời gian  giải quyết

 sau rút ngắn

1

Rút hồ sơ, học bạ

01 ngày

4 giờ

2

Mượn hồ sơ, giấy tờ

04 giờ

1 giờ

3

Xác nhận kết quả học tập

03 ngày

1 ngày làm việc

Trường THPT Lê Văn Tám thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, cá nhân biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội cha mẹ học sinh trường;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 59
Tháng 07 : 121
Năm 2022 : 15.574